Nguồn thông tin để sử dụng và chia sẻ

Nhiễm trùng tiếp tục là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho bà mẹ và trẻ sơ sinh. Sáng kiến nghiên cứu Nhiễm trùng ở Bà mẹ và Trẻ sơ sinh Toàn cầu nhằm hiểu rõ hơn về nhiễm trùng thông qua các nghiên cứu, hợp tác, sáng kiến và vận động chính sách. Cuối năm nay, chúng tôi sẽ thực hiện Nghiên cứu toàn cầu về nhiễm khuẩn ở bà mẹ (viết tắt là GLOSS) ở 53 quốc gia nhằm cung cấp bằng chứng giúp xác định gánh nặng và đánh giá việc quản lý nhiễm trùng  ở bà mẹ và trẻ em. Nghiên cứu sẽ xác định xem phụ nữ bị nhiễm trùng trong thời gian mang thai, sinh đẻ và sau đẻ hoặc sau sảy/phá thai được phát hiện và chữa trị như thế nào ở các bệnh viện tham gia nghiên cứu.

Các nguồn thông tin bên dưới được thiết kế nhằm giúp các nhân viên y tế như bạn chia sẻ chiến dịch NGĂN NGỪA NHIỄM TRÙNG  và trang bị kiến thức cho nhóm của bạn để hiểu hơn về nhiễm trùng  ở bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm phát hiện, chữa trị và phòng ngừa căn bệnh này.

Chúng tôi hoan nghênh bạn tải về và chia sẻ những thông tin này.

Trung tâm tài liệu của chiến dịch NGĂN NGỪA NHIỄM TRÙNG NẶNG

OTHER GLOBAL ORGANIZATIONS WORKING TO PREVENT SEPSIS

Sepsis is a life-threatening condition that continues to cause approximately 6 million deaths worldwide each year, most of which are preventable.

Stopping sepsis is an important focus of the global health community, acknowledged in the resolution passed at the 2017 World Health Assembly to address the prevention, diagnosis, and management of sepsis. In fact, during World Health Assembly 2017, a special side event was organized focusing entirely on sepsis.

Several organizations are working to prevent sepsis, including maternal and neonatal sepsis. Here are a few with resources and tools for healthcare providers and patients: