Nguồn thông tin để sử dụng và chia sẻ

Nhiễm trùng tiếp tục là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho bà mẹ và trẻ sơ sinh. Sáng kiến nghiên cứu Nhiễm trùng ở Bà mẹ và Trẻ sơ sinh Toàn cầu nhằm hiểu rõ hơn về nhiễm trùng thông qua các nghiên cứu, hợp tác, sáng kiến và vận động chính sách.
Từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 04 tháng 12 năm 2017, Nghiên cứu toàn cầu về nhiễm khuẩn ở bà mẹ (viết tắt là GLOSS) đã được tiến hành tại 52 quốc gia để cung cấp cơ sở bằng chứng giúp định lượng gánh nặng thực sự và đánh giá việc quản lý nhiễm trùng huyết ở bà mẹ và trẻ sơ sinh. Nghiên cứu đang xem xét cách phụ nữ bị nhiễm trùng trong khi mang thai, sinh con hoặc sau sinh hoặc sau phá thai được xác định và điều trị tại các bệnh viện tham gia.

Các nguồn thông tin bên dưới được thiết kế nhằm giúp các nhân viên y tế như bạn chia sẻ chiến dịch NGĂN NGỪA NHIỄM TRÙNG NẶNG và trang bị kiến thức cho nhóm của bạn để hiểu hơn về nhiễm trùng ở bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm phát hiện, chữa trị và phòng ngừa căn bệnh này.

Chúng tôi hoan nghênh bạn tải về và chia sẻ những thông tin này.

Trung tâm tài liệu của chiến dịch NGĂN NGỪA NHIỄM TRÙNG NẶNG